PDA

View Full Version : 2005 1. (MS4/TT) 18.01.2005 - Quyên góp đồ từ thiện cuối năm
 2. (MS5/TT) 25.01.2005 - Tết mồ côi
 3. (MS6/TT) 26.02.2005 - Offline đầu năm ất Dậu 26.2 tại TT nuôi dưỡng Trẻ em tàn tật & mồ côi HT
 4. (MS7/TT) 31.03.2005 - Xin hãy tới thật gần hơn với các em, những bé thơ ở nhà trẻ Hữu Nghị
 5. (MS8/TT) 07.04.2005 - Hiến máu nhân đạo!
 6. (MS9/TT) 18.04.2005 - Chia sẻ tình thương đến với các bn nhi Khoa ung bướu Khoa máu BV Nhi
 7. (MS10/TT) 01.06.2005 - Đi thăm các bé Khoa ung bướu BV Nhi
 8. (MS11/TT) 02.08.2005 - Trẻ em đường phố cần giúp đỡ
 9. (MS12/TT) 28.09.2005 - Lá rách ít đùm lá rách nhiều cho đồng bào bị bão lụt
 10. (MS13/TT) 22.11.2005 - Quyên góp quần áo trẻ em cũ - Hãy để mùa đông ấm nống từ tấm lòng của chính các bạn
 11. (MS14/TT) 23.11.2005 - Ý tưởng phát động phong trào hiến máu tại các diễn đàn trên mạng
 12. (MS15/TT) 20.12.2005 - Xin hãy giúp đỡ chúng tôi ! Xin hãy dành 5 phút để đọc thông báo này!
 13. Mục lục tham khảo – Hoạt động trợ giúp tập thể năm 2005 (MS4 ~ MS15)