PDA

View Full Version : HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ - Đấu giá  1. Nội quy chuyên mục Đấu giá từ thiện
  2. Các thành viên muốn ủng hộ sp đấu giá xin post vào đây
  3. Thông báo về việc đánh mã số các hoạt động Đấu giá