Phụng Hàm

Cù lao minh. Christensionia vietnamica (Loài lan đặc hữu của Việt Nam)

Rate this Entry
Mang một phong cách rất riêng, từ hình thái cây tới cấu trúc hoa. Đặc biệt là màu sắc của hoa. Một màu xanh quyến rũ, trong sáng đẹp tới mê mẩn. Tôi được biết ở Việt Nam loài hoa này mọc ở vùng Ninh Thuận Thuộc vùng Núi chúa hay một vài khe suối thuộc tỉnh Ninh Thuận.
Cây đơn thân, lá màu xanh lục mọc đối, chóp lá phân thùy. Có 2 dạng cây: cây lá ngắn và cây lá dài, đều cho hoa giống nhau. Hoa lớn, phát hoa thường mang 4 hoa màu xanh lá cây sáng, môi có họng cùng màu cánh hoa, bờ môi có màu trắng. Hoa nở vào khoảng tháng 6-7, hoa lâu tàn.


Nhìn thật đặc biệt

Và vẫn em

Sóng đôi


Nhìn từ phía sau

Submit "Cù lao minh. Christensionia vietnamica (Loài lan đặc hữu của Việt Nam)" to Digg Submit "Cù lao minh. Christensionia vietnamica (Loài lan đặc hữu của Việt Nam)" to del.icio.us Submit "Cù lao minh. Christensionia vietnamica (Loài lan đặc hữu của Việt Nam)" to StumbleUpon Submit "Cù lao minh. Christensionia vietnamica (Loài lan đặc hữu của Việt Nam)" to Google

Updated 06-04-2011 at 02:42 PM by Ph?ng Hàm

Tags: None Add / Edit Tags
Thể Loại
Uncategorized

Comments