thaygiaoyb

(MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Rate this Entry
Trích dẫn Nguyên văn bởi Rùa Rùa Xem Bài Gởi
Bác Ái, thaygiaoyb và bác sĩ chuẩn bị phông màn
Chuẩn bị phòng khámCơ mà lộ ...........hàng hj Phóng Rùa Rùa nguy hiểm quá ạ

Submit "(MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu" to Digg Submit "(MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu" to del.icio.us Submit "(MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu" to StumbleUpon Submit "(MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu" to Google

Tags: None Add / Edit Tags
Thể Loại
Uncategorized

Comments