Chị nhớ không nhầm thì đây là chuyến đi đầu của chị với CSTT. Khi tham gia những chuyến đi của nhà mình, đọng lại rất nhiều tâm tư, vui vì nhiều em nhỏ có áo ấm màu đông, khuyến kích tinh thần học tập của các em hơn, song cũng thật buồn và trăng trở. Chỉ mong CSTT cũng không phải tổ chức nhiều những chuyến đi như vậy, giống như bác sỹ mong công việc của mình nhàn tản, không có bệnh nhân, nhưng ước muốn đó nghe có vẻ hơi xa vời. Có thể CSTT sẽ dồn tâm huyết cho những mục tiêu xa hơn, lớn hơn, song điều đó không có nghĩa là những em nhỏ ở các vùng sâu vùng xa được quan tâm đầy đủ hơn, cuộc sống bớt vất vả hơn.