Xinh ... bình thường nhưng tim khỏe mạnh là được rồi nhỉ .