Chữa bệnh

Hỗ trợ bệnh nhi ly thượng bì bóng nước (LTBBN-EB)

Nơi trao đổi thông tin, hướng dẫn và phổ biến các biện pháp chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân LTBBN; Kêu gọi hỗ trợ cứu giúp, chăm sóc các bệnh nhân TTBBN tại Việt Nam.
Chủ đề
10
Bài viết
154
Chủ đề
10
Bài viết
154
Top