Mường Tè

Tên thường gọi Giàng A Muốn, tuổi lâu k ai hỏi nên k nhớ

Ghét những câu hỏi tò mò kiểu như vầy
Nơi ở
Mường Tè xa mịt mù
Occupation
Hát rong

Chữ ký

Bao giờ cho đến tháng 10...
Top