(MS 2717/CB) - 2 cháu Cháu La Văn Thịnh & Sô Minh Ngọc ở trưởng TH Pi Năng Tắc và TH Phước Tân, Sơn Hòa, Phú Yên - tim bẩm sinh

167
0
16

fduydn

Member
(MS 2717/CB) - 2 cháu Cháu La Văn Thịnh & Sô Minh Ngọc ở trưởng TH Pi Năng Tắc và TH Phước Tân, Sơn Hòa, Phú Yên - tim bẩm sinh


Cháu La Văn Thịnh & Sô Minh Ngọc đc sàng lọc trong chuyến đi số 175 của CSTT - đến điểm Trường tiểu học Pi Năng Tắc & Tiểu Học Phước Tân - Huyện miền núi Sơn Hòa - Phú Yên.
Tháng 11/2017 - Cả 02 cháu đã được đưa xuống Đà Nẵng để điều trị bệnh.
Cháu Thịnh điều trị 02 tuần - CSTT đã hỗ trợ 02 triệu đẻ ăn uống và sinh hoạt
Cháu Ngọc điều trị 03 tuần - CSTT đã hỗ trợ 03 triệu đẻ ăn uống và sinh hoạt.

NhậnCK từ chị Thuý Vương :
21/11/2017 MBVP - 0368266 + 4,000,000 MBVCB20930671.Tien an cho 2 be Phu Yen chua benh tai DN (FDuy).CT tu 0011004156066 NGUYEN THI HONG THUY toi 0041000247544 NGUYEN PHUC DUY.


04/12/2017 MBVP - 0654124 + 1,000,000 MBVCB22788088.CSTT ho tro tien vien phi cho be mo tim (F.Duy DN).CT tu 0011004156066 NGUYEN THI HONG THUY toi 0041000247544 NGUYEN PHUC DUY.


Chi tiết ảnh các nháu :
https://drive.google.com/open?id=1nLQU7UASSdqHsB0P7vfzcBid79eSw37i
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top