(MS1417/CB) 05.06.2017 Bé Đinh Thị Thang - Kbang - Gia Lai - Thông liên thất

167
0
16

fduydn

Member
(MS1417/CB) 05.06.2017 Bé Đinh Thị Thang - Kbang - Gia Lai - Thông liên thất


Cháu Đinh Thị Thang - 8 Tippor - Lớp 3
LÀNG KLECHS - Thôn 5, xã Krong - huyện Kbang - Gia Lai
GVCN Cô Thùy : 0974.705. 553
Chẩn đoán: Thông liên thất, chi phí điều trị 60trđ, bảo hiểm thanh toán 20trđ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top