Thông báo về việc đánh mã số các hoạt động Bán hàng gây quỹ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
659
0
16

admin

Administrator
Thành viên BQT
Chào các thành viên,

Để tiện cho việc theo dõi các topic bán hàng gây quỹ của CSTT, mỗi topic sẽ được đánh 1 mã số; mã số này sẽ bắt đầu từ năm 2005 - khi Nhóm từ thiện CSTT bắt đầu các hoạt động bán hàng gây quỹ đầu tiên của mình.

Các topic Bán hàng được mở bởi các thành viên (trong box HQNTLNA trang web cũ), và ID CSTT_Gây Quỹ hiện nay là các topic được CSTT khởi xướng và thực hiện, đều được đánh mã số.

Mã số được thể hiện dưới hình thức như sau: (MS.../BH) Ngày... tháng... năm... - Ngày... tháng... năm... - Tiêu đề topic.

Lưu ý:

1. MS.../BH: viết tắt của Mã số ... / Bán hàng.

2. Ngày ... tháng ... năm - Ngày... tháng... năm...: là ngày mà thời hạn bán hàng của topic đó được bắt đầu và kết thúc.

3. Số thứ tự sẽ được đánh theo ngày tháng mở topic.

Thân mến,
Admin.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top