(MS1317/CB) 05.06.2017 - Bé Đinh Thị Pha - xã Krong - huyện Kbang - Gia Lai - tim bẩm sinh

167
0
16

fduydn

Member
(MS1317/CB) 05.06.2017 - Bé Đinh Thị Pha - xã Krong - huyện Kbang - Gia Lai - tim bẩm sinh


Cháu Đinh Thị Pha - 9 tuổi - nữ - lớp 4
Địa chỉ : Làng Lur - thôn 5 - krong
GVCN Cô Quyên : 01643.503.277
chuẩn đoán: Còn ống động mạch
Chi phí điều trị: 38 trđ (BHYT thanh toán : 16 trđ) - còn lại : 22trđ 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top