(MS1617/CB) 05.06.2017 Bé Đinh Thị Nệ - xã Lơ Ku - Kbang - Gia Lai - Thông liên nhĩ

167
0
16

fduydn

Member
Cháu Đinh THị nệ - sinh năm 2009 - lới 2
Làng Bôn - Xã Lơ Ku - Kbang - Gia Lai
Chuẩn đoán: Thông Liên Nhĩ
Chi phí điều trị: 60 tr đồng (BHYT thanh toán : 35 trđ) còn lại : 25tr đồng
GVCN cô Hoa : 01666.824.285

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
167
0
16

fduydn

Member
Trả lời: MS 1617/CB - Cháu Đinh Thị Nệ - xã Lơ Ku - Kbang - Gia Lai

 
167
0
16

fduydn

Member
Trả lời: MS 1617/CB - Cháu Đinh Thị Nệ - xã Lơ Ku - Kbang - Gia Lai

dinh thi ne  1111.jpg
thông tin viện phí:D:D:D:D:D
 
Top