(MS1717/CB) 05.06.2017 Bé Đinh Thị Sơ - sn 2005 - Lơ Ku - Gia Lai - Thông liên nhĩ, hẹp van động mạch

167
0
16

fduydn

Member
(MS1717/CB) 05.06.2017 Bé Đinh Thị Sơ - sn 2005 - Lơ Ku - Gia Lai - Thông liên nhĩ, hẹp van động mạch

Cháu Đinh THị Sơ - SN 200
Làng Kbung - xã Lơ Ku - Huyện Kang - Gia Lai
CHuẩn đoán: Thông liên nhĩ + Hẹp van động mạch phổi
Chi phí: 60trđ (BHYT : 35trđ) còn lại: 25tr đông
Giáo viên chủ nhiệm: thầy Ngam: 0167.210.9589 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top